Blog Image

Märks det att jag hittat batteriladdaren till kameran… smiley

Kuta ligger lugnt på sin plats i ”basen” och väntar på sin tur att få gå ut på patrullstigen. Är så nöjd med detta lilla yrväder smiley